Author page: Tomáš Chrobák

Smart city – Chytré mesto

Smart city – Chytré mesto

Smart city – Chytré mesto Koncept Smart city sa snaží maximálne využiť najnovších technológií, predovšetkým informačných, pre ovplyvňovanie kvality života v danom meste takým spôsobom, aby dochádzalo k synergickým efektom medzi rôznymi sektormi...

Read more

Změna v PENB pro bytové domy

Změna v Průkazech energetické náročnosti pro bytové domy Byla zrušena plošná zákonná povinnost pro majitele bytových domů vystavit pro bytový dům Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Situace je ale trochu jiná a povinnost vystavit PENB...

Read more
LCA

LCA

V súčasnosti sa vo svete aplikuje analytická metóda environmentálneho manažmentu s názvom Life Cycle Assessment, v slovenčine označovaná ako posudzovanie životného cyklu.

Read more