BEFFA

BEFFA_logoBEFFA – Building Efficiency Awards

je architektonická česko-slovenská súťaž o najzaujímavejšiu a zároveň energetický úspornú stavbu. Jej cieľom je vedľa snahy zviditeľniť unikátne architektonické projekty taktiež podpora implementácie európskej smernice „20-20-20“ o energetickej hospodárnosti budov.

Odborným garantom súťaže BEFFA je Vysoké učení technické v Brne (Fakulta stavebná, projekt AdMaS).