Energetický audit

Čo je energetický audit?

Čo je energetický audit?

Energetický audit je potrebné vnímať ako návod (energetickú stratégiu) na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie.