LCA, LCC

LCC

LCC

Life Cycle Costing je metóda ekonomickej analýzy, pri ktorej hodnotíme pri určitej časovej perióde všetky dôležité náklady na budovu.

LCA

LCA

V súčasnosti sa vo svete aplikuje analytická metóda environmentálneho manažmentu s názvom Life Cycle Assessment, v slovenčine označovaná ako...