Energetický audit

Energetický audit pre budovy

Energetický audit pre budovy

Máte aj vy vysoké spotreby energií v budovách? Dajte si spracovať energetický audit a nájdite riešenie na ich optimalizáciu.

Energetický audit pre eurofondy

Energetický audit pre eurofondy

Jednou z podmienok získavania dotácií z eurofondov zameraných na zvyšovanie energetickej efektivity a využívania obnoviteľných zdrojov energie je potrebné deklarovať úspory projektu a jeho ekonomickú efektivitu. Tieto údaje sa získajú práve spracovaním energetického auditu.

Energetický audit veľkých podnikov

Energetický audit veľkých podnikov

Do účinnosti vstúpil nový zákon č.321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti, ktorý nariaďuje veľkým podnikom spracovanie energetických auditov.

Čo je energetický audit?

Čo je energetický audit?

Energetický audit je potrebné vnímať ako návod (energetickú stratégiu) na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie.