Energetický audit

Energetický audit

Energetický audit je potrebné vnímať ako návod (energetickú stratégiu) na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Na jeho základe môže manažment prijímať vhodné rozhodnutia a realizovať opatrenia vedúcich k rozvoju a udržaniu konkurencieschopnosti.

Energetické audity vychádzajú zo zhodnotenia súčasného stavu objektu a jeho  energetickej náročnosti.

Cieľom energetického auditu je nájdenie najefektívnejších úspor, navrhnúť opatrenia na zníženie energetickej náročnosti, vyčíslenie predpokladaných investičných nákladov a ekonomického prínosu energetických úspor a v neposlednom rade vyčíslenie návratnosti investičných nákladov.

Pre klientov vypracovávame:

  • Energetický audit pre budovy
  • Energetický audit pre eurofondy
  • Energetický audit veľkých podnikov