Čo je energetický audit?

Čo je energetický audit?

Energetický audit je potrebné vnímať ako návod (energetickú stratégiu) na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie.
Na jeho základe môže manažment prijímať vhodné rozhodnutia a realizovať opatrenia vedúcich k rozvoju a udržaniu konkurencieschopnosti.

Čo je obsahom energetického auditu?

Energetické audity vychádzajú zo zhodnotenia súčasného stavu objektu a jeho  energetickej náročnosti. Cieľom energetického auditu je:

  • nájdenie najefektívnejších úspor
  • návrh opatrení
  • zníženie energetickej náročnosti
  • vyčíslenie predpokladaných investičných nákladov
  • vyčíslenie ekonomického prínosu energetických úspor
  • vyčíslenie návratnosti investičných nákladov

Energetické audity môžu byť vypracované vo viacerých alternatívnych návrhoch (v zmysle požiadavky zákazníka). Energetický audit slúži zároveň ako nástroj v rozhodovacom proces investora pri rekonštrukcii objektov a ako podklad projekčných a konštrukčných prác.


KONTAKT
Ing. Ján Mihalečko
00421 918 290 172
mihalecko@ecoten.sk