Energetický audit pre eurofondy

Energetický audit pre eurofondy

Jednou z podmienok získavania dotácií z eurofondov zameraných na zvyšovanie energetickej efektivity a využívania obnoviteľných zdrojov energie je potrebné deklarovať úspory projektu a jeho ekonomickú efektivitu. Tieto údaje sa získajú práve spracovaním energetického auditu.

Takýmto auditom sa posudzuje plánovaná realizácia, konkrétne jej projektová dokumentácia. Na rozdiel od iných energetických auditov sa v tomto prípade vychádza s technických a ekonomických návrhov plánovanej investície.


KONTAKT
Ing. Ján Mihalečko
00421 918 290 172
mihalecko@ecoten.sk