Energetický audit veľkých podnikov

Energetický audit veľkých podnikov a priemyselných podnikov

Do účinnosti vstúpil nový zákon č.321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti, ktorý nariaďuje veľkým podnikom spracovanie energetických auditov.
Veľký podnik musí zabezpečiť  vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky, alebo energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva EN ISO 50001, alebo systému environmentálneho manažérstva EN ISO14001.

Veľkým podnikom sa pre účely tohto zákona rozumie podnik, ktorý:

  • zamestnáva viac ako 250 zamestnancov
  • ročný obrat podniku presahuje 50 mil. €
  • celková ročná súvaha presahuje 43 mil. €

Energetický audit v podnikoch slúži ako návod na možnosti šetrenia energiami a je stratégiou  hospodárenia s energiami v podniku, ktorá slúži ako podklad pre manažment v investičných akciách budúcich období.


KONTAKT
Ing. Ján Mihalečko
00421 918 290 172
mihalecko@ecoten.sk