Energetický manažment

Energetický manažment

Energetický manažment môžeme charakterizovať ako systematický proces monitorovania, kontrolovania a vykonávania opatrení smerujúcich k znižovaniuspotrieb energie, zníženiu ich energetickej náročnosti a zlepšovania energetickej účinnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa sa predovšetkým využíva metóda Monitoring and Targeting (M&T).

Monitoring and Targeting (M&T)

Monitoring a Targeting je metóda na pravidelné zhromažďovanie prevádzkových údajov daného objektu, jeho súčasných úrovní spotrieb energie s cieľom odhaliť a vyriešiť anomálie v spotrebe alebo vo výdavkoch. Vychádza z princípu “nemôžete riadiť to, čo nemeriate “. M&T tiež poskytuje cenné sekundárne informácie, ktoré môžu byť použité pre rozpočtové prognózy, porovnávanie a overovanie úspor energie.

Prínosy energetického manažmentu:

 • Sústavná kontrola dodávateľov energií a zmluvných podmienok
 • Analýza trhu s energiami a výber dodávateľa na elektronických aukciách
 • Monitoring & Targeting
 • Pri objavení extrémov v spotrebách je možné okamžite reagovať a zabrániť veľkým škodám
 • Poznanie skutočnosti významne napomáha pri návrhu racionalizačných opatrení
 • Plánovanie spotrieb energií a súvisiacich nákladov
 • Okamžitý prístup pre všetkých pracovníkov na internete
 • Zníženie nákladov na energie
 • Environmentálne prínosy
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti

Najčastejšie problémy:

 • Vo firmách sa nesleduje nič – len výška faktúr
 • Podrobne sa sledujú spotreby a náklady podľa faktúr
  • spotreby nie sú štruktúrované a adresné
  • je tu problém robiť komplexnejšie analýzy
 • Spotreby energií nie sú merané alebo sú merané len čiastočne
  • nevieme rozdeliť napr. spotrebu elektriny na bežnú prevádzku a klimatizačné jednotky
  • nevieme vypočítať účinnosť zdroja tepla – nevieme lokalizovať problém
  • niekedy existujú merače, ale nikto nevie, čo merajú
Ak meriame, vieme analyzovať spotreby & náklady a navrhovať racionálnejšie opatrenia.

KONTAKT
Ing. Ján Mihalečko
00421 918 290 172
mihalecko@ecoten.sk