LCC

LCC – Life Cycle Costing

Life Cycle Costing je metóda ekonomickej analýzy, pri ktorej hodnotíme pri určitej časovej perióde všetky dôležité náklady na budovu.

Výstavba alebo rekonštrukcia budov sú z hľadiska investícií veľmi náročné akcie. Napriek tomu by sme sa nemali riadiť pri rozhodovaní iba výškou týchto investícií. Ako investori by sme sa mali vždy zaujímať tiež o budúce prevádzkové náklady budovy. Predkladaná metodika stanovuje náklady budovy za čas jej užívania a umožňuje získať kvalifikované  podklady pre investičné rozhodovanie. Táto metodika známa pod názvom LCC – Life Cycle Costing je v podstate akýmsi úhrnným pohľadom na všetky výdavky a náklady súvisiace s budovou, ktoré prevedieme štandardnými ekonomickými výpočtami na súčasnú hodnotu ku dňu rozhodovania.


KONTAKT
Ing. Ján Mihalečko
00421 918 290 172
mihalecko@ecoten.sk