Náš team

Vedenie spoločnosti ECOTEN

Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
Riaditeľ ČR
tencar@ecoten.cz
00420 736 630 021

Jiří Tencar je energetický špecialista MPO 860, autorizovaný inžinier ČKAIT 9996, autorizovaná osoba SBToolCZ pre bytové a rodinné domy, expert na preverovanie nehnuteľností AIN 76, dotačné tituly, člen skúšobnej komisie asociácie inšpektorov nehnuteľností, UNMZ expert a člen európskej komisie CEN / TC 325 / WG 3 prevencia kriminality – Plánovanie mestskej výstavby a navrhovanie budov, externý vyučujúci na katedre architektúry a katedre konštrukcií pozemných stavieb fakulty stavebnej ČVUT v Prahe, vedecko-technický pracovník UCEEB (Univerzitné centrum pre energeticky efektívne budovy), člen expertného výboru pre úspory energií Praha 4 a externý expert v Inštitúte plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy.

Ing. et Ing. Ján Mihalečko
Riaditeľ SR
mihalecko@ecoten.sk
00421 918 290 172

Ján Mihalečko vyštudoval odbor Konštrukcie pozemných stavieb na fakulte stavebnej ČVUT v Prahe a podnikanie & manažment v priemysle na Masarykovom ústave vyšších štúdií v Prahe. Je manažér, stavebný inžinier, energetický konzultant, špecialista komplexnej projektovej prípravy.

Náš tím

Slovensko
Česko