Preverenie nehnuteľností

Preverenie nehnuteľnosti

Preverenie nehnuteľností je nedeštruktívnou prehliadkou a kontrolou nehnuteľnosti z pohľadu technického stavu, je možné sa stretnúť aj s pojmom inšpekcia nehnuteľnosti.

Štandardne ponúkame tri druhy preverenia:

 • Štandardné preverenie, ktorého výsledkom je detailné hlásenie identifikujúce závady vrátane návrhu, ako ich odstrániť a môže obsahovať aj ocenenie. Toto preverenie je vhodné pre:
  • klienta, ktorý má nehnuteľnosť vybranú, ale chce si byť istý jej stavom
  • predávajúceho, ktorý v súvislosti s občianskym zákonníkom má povinnosť upozorniť kupujúceho na všetky závady v nehnuteľnosti, resp. sa tým chrániť pred neoprávnenými reklamáciami zo strany kupujúceho
 • Rýchle preverenie kde sa jedná o menej detailné preverenie, kedy záverečné hodnotenie je vykonané iba ústne. Ideálny nástroj pre klienta, ktorý má vpred vybraných niekoľko nehnuteľností a chce získať náhľad do ich technického stavu.
 • Špecifické preverenie. V preverení sa zameriavame na určitý zadaný problém, napríklad na vlhkosť v konštrukcii, … Výsledkom je detailná správa analyzujúca daný problém vrátane návrhu opatrenia

Disponujeme veľkým množstvom prístrojov:

 • Termokamera
 • Merače vlhkosti (v konštrukcii, vo vzduchu)
 • Merače teploty vrátane záznamu dát
 • Endoskopická kamera
 • Infračervené teplomery

KONTAKT
Ing. Ján Mihalečko
00421 918 290 172
mihalecko@ecoten.sk