Referencie

Referencie

Energetické audity
133 auditov
Najvýznamnejšie audity: ČEPRO, Parker Hannifin, Aisan, AGC, Explosia

Energetický certifikát budovy
Viac než 3000 certifikátov energetickej hospodárnosti budov
Najvýznamnejšie celky:  70 ECB Magistrátu Štatutárneho mesta Ústí nad Labem
25 ECB hasičských staníc ústeckého kraja.

Energetické štúdie
317 štúdií v niekoľkých variantoch. 33 štúdii bolo rozpracovaných až do posúdenia a návrhu kritických detailov obálky budovy.

SBToolCZ
20 certifikácii rodinných a bytových domov
Najvýznamnejšie: X-LOFT, Šumavský dvor

Nová zelená úsporám
102 projektov – žiadostí o dotáciu z programu Zelená úsporám
30 projektov – žiadostí o dotáciu z programu Nová zelená úsporám 2013
102 projektov – žiadostí o dotáciu z programu Nová zelená úsporám 2014
204 projektov – žiadostí o dotáciu z programu Nová zelená úsporám 2015

Inšpekcia nehnuteľností
68 detailných preverení rodinných domov, bytových domov a ich častí

Termovízne snímkovanie
Snímkovanie a analýza všetkých výplní otvorov a kritických detailov projektu Šumavský dvor II a ďalej ako súčasť inšpekcie nehnuteľností

Monitoring
Sledovanie, vyhodnocovanie a optimalizácia spotrieb energií a vody X-LOFT a energií Šumavský dvor II

Kontroly kotlov a klimatizácií
Desiatky vykonaných kontrol kotlov a klimatizácií

OP PIK 2015
7 projekty

OPŽP
20 projektov