Referencie

Referencie

Projektové dokumentácie

 • Premena budovy strednej odbornej školy na ulici Českobrodská, Praha 9 na inteligentnú, energeticky nulovú budovu. Budova získala  historicky prvý zlatý certifikát SBToolCZ
 • Premena Budovy bývalej mazutové kotolne v areáli Vrbova, Praha na inteligentnú budovu
 • Premena budovy jedálne v areáli Na Zelenom pruhu na inteligentnú budovu
 • Nadstavba bytového domu Na Maninách 796, objekt B, Praha
 • Novostavba bytového domu X-LOFT II, U Libeňského pivovaru, Praha 8
 • Novostavba bytového domu City Loft, Praha 8
 • Prístavba, nadstavba a rekonštrukcia bytového domu Ambrožova, Praha 3
 • Rekonštrukcia bytového domu Ruská 66, Praha 10
 • Bytový dom Lounský 5, Praha 5,
 • Bytový dom Kubištova 1099/2, Praha 4,
 • Bytový dom Zahradníčkova 1126, 1127, Praha 5,
 • MŠ Dobšiná – novostavba
 • MŠ Rakúsy – novostavba
 • ZŠ Dobšiná – novostavba
 • MŠ Lučenec – novostavba
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Čaňa – rekonštrukcia
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Seňa – rekonštrukcia
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Žarnovica – rekonštrukcia
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Moldava nad Bodvou – rekonštrukcia
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Veľý Meder – rekonštrukcia
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Smolenice – rekonštrukcia
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Divín – rekonštrukcia
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Dobšiná – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti Wink Trade  – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti MOPED -Slovakia – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti LEMAKOR – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti ECM System – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti VOKUMA – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti KOVOMAT – L– rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti Izostav – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti ADIVIT – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti EKOBAL – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti Nancon International – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti Empire State Building – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti MBM – Group – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti ECM Systems – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti Vokuma – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti  MŠ Bitúnková, Nové Zámky – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti MŠ Cyrilometodská, Nové Zámky – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti MŠ Gy.Széchenyiho, Nové Zámky – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti KD Veľké Uherce – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti  OU Pruské – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti OU Brzotín – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Dobšiná – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti MŠ Jaklovce  – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti MŠ Šurany – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rudlov – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti OU Jasov – rekonštrukcia
 • Zníženie energetickej náročnosti KD Turňa nad Bodvou – rekonštrukcia
 • Park Kendice I – novostavba
 • Park Kendice II – novostavba
 • Park Petrovany – novostavba
 • Amfiteáter Vysoká nad Uhom – novostavba
 • Amfiteáter Papín  – novostavba
 • Ihrisko Papín – novostavba
 • Ihrisko Kráľovce – novostavba
 • cca 15 Zberných dvorov – novostavba
 • desiatky rodinných domov
 • desiatky projektov TZB

Energetické audity
133 auditov
Najvýznamnejšie audity: ČEPRO, Parker Hannifin, Aisan, AGC, Explosia

Energetický certifikát budovy
Viac než 3000 certifikátov energetickej hospodárnosti budov
Najvýznamnejšie celky:  70 ECB Magistrátu Štatutárneho mesta Ústí nad Labem
25 ECB hasičských staníc ústeckého kraja.

Energetické štúdie
317 štúdií v niekoľkých variantoch. 33 štúdii bolo rozpracovaných až do posúdenia a návrhu kritických detailov obálky budovy.

SBToolCZ
20 certifikácii rodinných a bytových domov
Najvýznamnejšie: X-LOFT, Šumavský dvor

Nová zelená úsporám
102 projektov – žiadostí o dotáciu z programu Zelená úsporám
30 projektov – žiadostí o dotáciu z programu Nová zelená úsporám 2013
102 projektov – žiadostí o dotáciu z programu Nová zelená úsporám 2014
204 projektov – žiadostí o dotáciu z programu Nová zelená úsporám 2015

Inšpekcia nehnuteľností
68 detailných preverení rodinných domov, bytových domov a ich častí

Termovízne snímkovanie
Snímkovanie a analýza všetkých výplní otvorov a kritických detailov projektu Šumavský dvor II a ďalej ako súčasť inšpekcie nehnuteľností

Monitoring
Sledovanie, vyhodnocovanie a optimalizácia spotrieb energií a vody X-LOFT a energií Šumavský dvor II