Smart City – Chytré Mesto

Smart city – Chytré mesto

Smart city – Chytré mesto

Smart city – Chytré mesto Koncept Smart city sa snaží maximálne využiť najnovších technológií, predovšetkým informačných, pre ovplyvňovanie kvality života v danom meste takým spôsobom, aby dochádzalo k synergickým efektom medzi rôznymi sektormi (doprava, logistika, bezpečnosť, energetika, správa budov, atď.)